Filharmonie Bohuslava Martinů a hudba Karla Svobody

3. března 2011 se uskutečnil ve Zlíně koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta pana Stanislava Vavřínka. Slavnostní večer, připravený ve spolupráci Filharmonie Bohuslava Martinů a hudebního nakladatelství Provox, byl věnován hudební tvorbě pana Karla Svobody, jednak symfonickým úpravám jeho díla, ale i jeho písňové tvorbě v interpretaci vynikajících sólistek Jany Musilové a Hany Holišové. O zdařilém projektu nejlépe svědčily nadšení a ovace návštěvníků koncertu.

aktuality
<< Královská svatba a hudba Karla Svobody <<