Tři oříšky pro Popelku v roce 2015

Naše společnost ProVox Music Publishing zahájila již v lednu 2015 konkrétní jednání s německým symfonickým orchestrem o nové formě uvádění proslulého filmu režiséru Václava Vorlíčka v adventní a vánoční sezóně 2015. Jedná se o uvedení klasického filmu doprovázený živým provedením filmové hudby velkým symfonickým orchestrem.
Dohodnuta jsou zatím provedení v osmi německých městech. Prvním a zásadním krokem na kterém naše společnost pracuje, je rekonstrukce orchestrálních materiálů a zhotovení grafického záznamu filmové hudby Karla Svobody, neboť bohužel původní notový záznam (z roku 1972) zmizel nenávratně v propadlišti dějin.

aktuality