scénosled


1. část

Epocha I

1.
Předehra

Polovina 16. století. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje okolní vojvodství. Prchající obyvatelé hledají spásu před branami kláštera.

2.
Smilování

Poklidná mše je narušena vpádem utečenců.

3.
Vstaň, bratře můj

Důstojný kněz utečence uklidňuje vírou v boží spravedlnost. Potulný mnich pochybuje, ale nakonec je chorálem věřících uklidněn.

4.
Černí rytíři

Do kláštera vtrhne Dracula s hordou černých rytířů a prohlašuje klášter za svůj majetek. Kněz proti němu odvážně vystoupí, ale nezabrání rabování a vraždění. Když v jeho náručí dokoná těžce raněný potulný mnich, vyřkne nad Draculou slova prokletí, jimiž ho odsoudí k věčnému životu a nekonečné touze po krvi.

5.
Šašek a Adriana

Ložnice Draculovy manželky v jeho sídle. Kněžna Adriana je znavena bolestmi krátce před porodem. Šašek, její věrný sluha a tajný ctitel, jí pomáhá překonat těžké chvíle.

6.
Vím, že jsi se mnou

Kněžna se vyznává z lásky k Draculovi a ten ji v představách ujišťuje o stejně horoucím citu.

7.
Džber a kord

Šašek vítá svého pána v předtuše blízké smrti Adriany a jejího dítěte. Sebevědomý Dracula jej zasvěcuje do svérázné filozofie „očisty světa“.

8.
Tam do věčných bran

Dracula zastihne Adrianu na prahu smrti. Zoufalý šašek nepřímo obviňuje samotného knížete ze smrti Adriany i dítěte. Je uvržen na pranýř.

9.
Smrt

Šašek v železech uvažuje o osudové nutnosti konce života.

10.
Nespravedlivý Bůh

Zoufalý Dracula nad tělem mrtvé kněžny obviňuje Boha z nespravedlnosti.

11.
Draculovo poznání

Kníže se pokouší o sebevraždu a s hrůzou zjišťuje, že jeho smrtelné rány se zacelují. Zděšení se však pozvolna mění v radost nad nekončícím životem.

12.
Milování

V nezřízené pitce, oslavující Draculovu nesmrtelnost, se naplňuje jeho prokletí. Zkrvavený kníže se probouzí nad svou první obětí.

>>Epocha II >>Epocha III