scénosled


Epocha II

13.
Předehra

Čas plyne.

14.
Nymfy

Nymfy – ženy, jež prošly Draculovým životem, se díky krvavé lázni staly groteskními nesmrtelnými bytostmi mezi peklem a zemí.

15.
Žít

Dracula vstává z rakve, aby pokračoval ve svém prázdném živoření bez lásky v temnotách noci.

16.
Tajemný hrad

Draculova vzdálená příbuzná Lorraine, zchudlá osiřelá šlechtična, ochraňovaná pouze svým bratrem Stevenem, mladým abbé, přichází na hrad. Její setkání s Draculou se stává osudovým. Draculovo charisma zasáhne její nevinnou duši. Kníže, okouzlen její krásou, překoná svou krvelačnou touhu.

17.
Žárlivost

Nymfy cítí ohrožení svého výsostného postavení a přemlouvají Draculu ke krvavému obřadu.

18.
Schůzka v zahradě

Dracula posílá na schůzku s Lorraine sluhu s pozváním na velkolepý ples.

19.
Upíří valčík

Dracula připravil pro svou novou lásku velkolepou slavnost. Pod nablýskanými kostýmy urozených hostí se však skrývají vlkodlačí pařáty a zvířecí tesáky. Spořádaný ples se těsně po odchodu Draculy a opojené Lorraine zvrhne ve zvířecí orgie. Všemu přihlíží šokovaný Steven.Chce svoji sestru vysvobodit, ale je vtažen rozdivočelým davem zrůd do víru šíleného valčíku. Díky sluhovi je na poslední chvíli zachráněn.

20.
Sluha a čas

Sluha filozofuje nad zemdlelým tělem Stevena o vztahu pánů a sluhů.

21.
V hrobce

Steven se probouzí po několika dnech nedobrovolného pobytu na hradě. Ve svém monologu dochází k přesvědčení, že jeho sestra se ocitla v rukou ďábla. Je pevně rozhodnut ji osvobodit.

22.
Jsi můj pán.

Lorraine se vyznává ze své lásky k Draculovi.

23.
Dokonáno

Osudy hrdinů se střetávají v závěrečném dramatickém triu. Steven obviňuje Draculu z věznění své sestry a z krvavých zločinů. Dracula se mu vysmívá. Steven, přesvědčen, že proti zlu se nedá bojovat jen vírou, se na něj vrhá se zbraní v ruce. Ani Lorraine nedokáže zabránit jejich střetu. Steven, šokován Draculovou nesmrtelností, se zdrcen vrhá sám v ústrety smrti. Hluboká vášeň Lorraine je silnější než zoufalství nad ztrátou bratra. Prosí Draculu o zasvěcení do mystického života vampýrů. Dracula, ač nerad, jí vyhoví.

24.
Hon na zlo

Lid, pobouřen záhadnými vraždami, obrací svůj hněv vůči Draculovu hradu. Sluha lstivě odvrátí hrozbu a ujme se sám vedení rozlíceného davu.

Konec 1. části

Přestávka

<<Epocha I >>Epocha III