Daniel Dvořák

Daniel Dvořák

architekt, scénograf a producent

Akademický architekt Daniel Dvořák (*1954) vystudoval architekturu a scénografii u prof. Josefa Svobody na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, poté ve Vídni na Akademie der bildenden Künste (prof. Lois Egg). Po studijním pobytu v USA začal pracovat jako divadelní, filmový a televizní scénograf. Dosud vytvořil více než 200 divadelních výprav doma i v zahraničí (např. Německo, Itálie, Francie, Švýcarsko, Irsko, Řecko, Lotyšsko, Rusko, Slovensko, Argentina, Japonsko, Korea.

V roce 1988 založil spolu s Jiřím Nekvasilem soubor Opera Furore, první, který se v Československu systematicky věnoval experimentální opeře. V r.1990 byl jako intendant povolán k řízení Komorní opery Praha, kterou reorganizoval na Operu Mozart. V roce 1998 byl jmenován intendantem Státní opery Praha a v letech 2002 až 2006 působil jako generální ředitel Národního divadla – nejvýznamnější divadelní instituce České republiky, od roku 2007 je ředitelem Národního divadla Brno.

V roce 1992 spoluzaložil letní mozartovské stagiony ve Stavovském divadle a vytváří pro ně scénografie - např. Die Zauberfloete, Le nozze di Figaro, La clemenza di Tito, Don Giovanni.

S Národním divadlem v Praze spolupracuje jako scénograf od r. 1983 a vytvořil zde více než 30 scénografií, např. Macbeth, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor a další. Jako specialista na monumentální, technologicky komplikované scénografie byl přizván ke spolupráci na největších českých muzikálových projektech: Dracula a Monte Cristo. Jeho výtvarné řešení filmu Rebelové bylo nominováno na Českého lva, je také autorem výpravy pro stejnojmenný muzikál v Divadle Broadway (2003). Vytvořil scénografii pro pražské verze světových muzikálů West Side Story (2003), Miss Saigon (2004). Rozměrový protiklad tvoří jeho práce pro loutkový film a loutkové divadlo. V roce 1991 spoluzaložil Národní divadlo marionet a je spoluautorem nejúspěšnější české divadelní produkce po roce 1990: marionetové verze Dona Giovanniho (od r. 1991 více než 3500 repríz a četné hostování v zahraničí). Na Pražském quadrienale 1999 získala česká expozice za jeho účasti hlavní cenu - Zlatou Trigu. Za divadelní scénografii obdržel v roce 1999 Cenu Alfréda Radoka. V roce 2001 mu byla udělena Cena Masarykovy akademie umění za scénografické dílo. V roce 2002 byl francouzskou vládou jmenován Rytířem řádu umění a literatury. O jeho práci vyšly dvě monografické knihy a byl též zařazen do prestižního televizního cyklu GEN, který dokumentuje činnost nejvýznamnějších osobností České republiky.

Vedle kreativní práce scénografie pracuje též jako divadelní a festivalový producent (Festival Mozart Open, Mozartovy letní stagiony ve Stavovském divadle) a jeho studio se zabývá též realizacemi výstavních projektů, scénografií speciálních projekcí a světla (kromě Česka též např. ve Velké Británii a Německu).

hudba Karel Svoboda, libreto Zdeněk Borovec, scénář Zdeněk Borovec, Richard Hes
czech